Recent projects
Tätskikt med inblandad bentonit

Ett tätskikt kan installeras för att minska vattenflöden orsakade av nederbörd. Ibland används dessa även för att begränsa diffusion av syre. Tätskikten kan konstrueras utifrån tillgängliga jordmassor som på olika sätt förbättras för att minska genomsläppligheten. Ett sätt att förbättra egenskaperna kan vara att blanda in bentonitlera och en sådan blandning benämns då som ett BES-material, där BES står för Bentonite Enhanced Soil. Vi åtar oss att arbeta med BES-material där vi bland annat kan

  • mäta hydraulisk konduktivitet med anpassade randvillkor
  • karakterisera blandningen med hjälp av sikt- och sedimentationsanalys
  • diskutera lämplig typ och halt av bentonitlera
  • karakterisera aktuell bentonitlera

Vi har ett välutrustat laboratorium som gör att vi kan anpassa våra mätningar för de behov som finns men största kornstorlek hos materialet som undersöks bör vara ca 16 mm. Vi har arbetat med BES-material inom ett projekt som hanterar efterbehandlingen av Blaikengruvan, där vi arbetat som underleverantör till Elander Miljöteknik och WSP Sverige.

 

Ann Dueck

Ann Dueck

Ph.D. Civil Engineering

+46 708 630 433
ad@claytech.se

Viktor Jensen

Viktor Jensen

Geolab

Direct: +46 709 515 107
vj@claytech.se